Phong Thủy Theo Tuổi

Chọn hướng nhà tốt cho nữ sinh năm Canh Ngọ

Là hung khí, biểu hiện có sự thiệt hại, đứt đoạn, chia ly, thương tổn, mất mát những gì thuộc về chủ thể có quyền chăm sóc, giáo dục hay

Chọn hướng nhà tốt cho nữ sinh năm Đinh Mão

Là hung khí, biểu hiện có sự thiệt hại, đứt đoạn, chia ly, thương tổn, mất mát những gì thuộc về chủ thể có quyền chăm sóc, giáo dục hay

Chọn hướng nhà tốt cho nữ sinh năm Bính Thìn

Là hung khí, biểu hiện có sự thiệt hại, đứt đoạn, chia ly, thương tổn, mất mát những gì thuộc về chủ thể có quyền chăm sóc, giáo dục hay

Chọn hướng nhà tốt cho nữ sinh năm Mậu Thìn

Là hung khí, biểu hiện có sự thiệt hại, đứt đoạn, chia ly, thương tổn, mất mát những gì thuộc về chủ thể có quyền chăm sóc, giáo dục hay

Chọn hướng nhà tốt cho nữ sinh năm kỷ tỵ

Là năm thứ tà khí quấy rối đời sống, quấy rối quan hệ con người. Khí ra Ngũ Quỷ là hung; là kết quả tiến hành gặp nhiều trắc trở,