ý nghĩa của thờ tự

Điều cần biết về phong tục thờ tự của người dân Việt Nam

Ngày nay, nhiều người thường ta thán về những vấn nạn như phong hóa suy đồi, con người chuộng vật chất hơn tinh thần, thì vấn đề thờ tự càng